No Biết No Hay     (Quizs Quizs Quizs)
(Bm) Bachata 112 / Bosa Nova 124 / Cha3 125
Ngy xưa quen em anh ni
' rằng
No c
' một mối tnh trn ' đời
Hạnh phc bằng mối tnh chng mnh
Lời ni
' l my ' trời xanh

Ngy qua thương nhau anh ni ' rằng
Trần thế
' đẹp nhất l đi ' mnh
Trọn kiếp
' chỉ c một mối ' tnh
Lời hứa
' l nước ' dng sng

Rồi tiếc nuối ấy đ xa ' dần
Đ
' phai tn ' đ khng ' cn
Hnh bng thiếu nữ dễ thương
' no
Đ
' chen vo ' mối duyn ' đầu

Hạnh phc đ chốn đến nơi ' no
Bước
' chn no ' đ qun ' sầu
Nng thiếu nữ ấy mắt yu
' kiều
Ko
' anh rời ' mối duyn ' đầu

Từng đm em nghe nơi vũ ' trường
Rằng những
' lời hứa l qua ' đường
Rằng cht
' tnh tứ l qu ' thường
M thước
' no đo ' tnh thương

Tnh yu khng xanh như o ' trời
Ngy đm
' tnh nghĩa ngọt mun ' lời
Tnh đắng
' vo lc tnh cuối ' thời
No biết
' no hay ' tnh ơi!

---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Perhaps Perhaps Perhaps
(Bm) Bachata 112 / Bosa Nova 124
You won't admit you love me And so how am I ever to know
You only tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

A million times I've ask you
And then I ask you over again
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps

If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't want to wind up
Being parted, broken hearted

So if you really love me
Say, "yes"
But if you don't, dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps
Quizs Quizs Quizs
(Bm) Bachata 112 / Bosa Nova 124
Siempre que te pregunto
Que, cundo, cmo y dnde
T siempre me respondes
Quizs, quizs, quizs

Y as pasan los das
Y yo, desesperando
Y t, t contestando
Quizs, quizs, quizs

Ests perdiendo el tiempo
Pensando, pensando
Por lo que ms t quieras
Hasta cundo?
Hasta cundo?

Y as pasan los das
Y yo, desesperando
Y t, t contestando
Quizs, quizs, quizs

http://hanoipariscom/constructphp?page=paysagetxt&idfam=101&idpays=5215 
Quizs Quizs Quizs - Nat King Cole (1st  * dễ ht)
Quizs Quizs Quizs - Fiorella Mannoia  (2nd)
No Biết No Hay - Hương Thủy - dance
Perhaps Perhaps Perhaps -
Geri Halliwell (5th -faster tempo)
Perhaps Perhaps Perhaps -
Doris Day (6th)

------------------------------------------

Ngy xưa bn nhau anh ni ' rằng
Trần thế
' đẹp nhất l đi ' mnh
Trọn kiếp
' chỉ c một mối ' tnh
Lời hứa
' l nước ' dng sng

Ngy xưa bn nhau anh ni ' rằng
Trần thế
' đẹp nhất l đi ' mnh
Trọn kiếp
' chỉ c một mối ' tnh
Lời ni
' l my ' trời xanh

Rồi tiếc nuối ấy đ xa ' dần
Đ
' phai tn ' đ khng ' cn
Hnh bng thiếu nữ dễ thương
' no
Đ
' chen vo ' mối duyn ' đầu

Từng đm em nghe nơi vũ ' trường
Rằng những
' lời hứa l qua ' đường
Rằng cht
' tnh tứ l qu ' thường
Lời ni
' l my ' trời xanh

Lời hứa ' l nước ' dng sng
Lời ni
' l my ' trời xanh