Nếu Đừng Dang Dở   Hoi Linh
(Abm) Tango 106
Em ơi nếu đừng dang dở
Nếu đừng dang dở
Th tnh ta như bi thơ
Đẹp như giấc mơ
Em ơi lệ ướt hoen mi
Cn ước mong chi
Kiếp sau chờ nhau em nh
Thi sầu biệt ly


Ước cũ thề xưa nhắc bao niềm nhớ
Nhiều khi trong đm mơ hồn dật dờ
Mộng thấy bng hnh ai xa mờ
Em ơi chốn nao biết em về đu ?
Xt xa cho lng nhau thư nhạt mu
Nt tan duyn tnh đầu
Đnh phụ lng nhau


Đm nay tiếng lng nức nở
Gi la gc nhỏ
Từng giọt mưa rơi buồn tnh
Hồn em vắng lạnh
Mnh mang vẳng tiếng chung ngn
Vọng đến bng khung
Sắt se buồn trong đm tối
Dng ngập hồn ti.


----------------------------------------
Em [Dm] ơi nếu đừng dang dở nếu đừng dang [Bb] dở
Th tnh ta như bi [F] thơ đẹp như giấc mơ
Em [C] ơi lệ ướt hoen [Bb] mi cn ước mong [A7] chi
Kiếp sau chờ nhau em nh thi sầu biệt [Dm] ly

Ước [F] cũ thề [Gm] xưa nhắc bao niềm [Dm] nhớ
Nhiều [Am] khi trong đm mơ hồn dật [F] dờ
Mộng thấy bng hnh [A] ai xa mờ
Em [Gm] ơi chốn [Bb] nao biết em về [A] đu
Xt [Dm] xa cho lng nhau thư nhạt [F] mu
Nt tan duyn tnh [A7] đầu đnh phụ lng [Dm] nhau

Đm [Dm] nay tiếng lng nức nở gi la gc [Bb] nhỏ
Từng giọt mưa rơi buồn [F] tnh hồn em vắng lạnh
Mnh [C] mang vẳng tiếng chung [Bb] ngn
Vọng đến bng 
[A7] khung
Sắt se buồn trong đm tối Dng ngập hồn [Dm] ti.