Nếu Hai Đứa Mnh   Anh Bằng & L Dinh
(Am)
Rumba  90 / Rumba Ballad VN  85
(variation B)
Nếu
hai đứa mnh khng về cng chung lối đường
Th d hoa thắm chỉ l mu thắm khng hương
Nếu hai đứa mnh thương nhau
Nếu hai đứa mnh xa nhau
Th d mưa xun
Với em vẫn l tuyết đng lạnh lng


Nếu hai đứa mnh cung đn tnh duyn lỡ lng
Th d trăng sng chỉ l mu trắng khăn tang
Nếu hai đứa mnh xa nhau
Nếu hai đứa mnh qun nhau
Th bnh minh ln
Nắng đẹp chan ha c nghĩa g đu


Người ơi c nhớ hm no
Tay nắm tay nhau chng mnh vui
Ni chuyện mai sau
Ngờ đu giữa trời qu hương
C người trng sao ngắm nửa trăng sầu
Xt thương đời nhau


Nếu hai đứa mnh đi về cng chung lối đường
Th d đm tối khng lm mờ lối yu thương
Nếu hai đứa thnh đi chim
Chắp đi cnh nhịp đi tim
Th d mưa rơi
Gi lạnh đm trường cũng vẫn dịu m