Ngậm Ngi       Phạm Duy 

Nắng chia nửa bi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khp đi l rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hy ngủ anh hầu quạt đy


Lng anh mơ với quạt ny,
trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bnh thường,
Ngủ đi em mộng bnh thường
Ru em sẵn tiếng, thy dương đi bờ
Ngủ đi em, ngủ đi em


Ngủ đi mộng vẫn bnh thường
ơi c tiếng thy dương mấy bờ
Cy di bng xế ngẩn ngơ
Hồn em đ chn mấy ma buồn đau
Tay anh em hy tựa đầu
Cho anh nghe nặng tri sầu rụng rơi