Ngẫu Hứng L Qua Cầu    Trần Tiến

Bằng lng đi em về với qu anh
Một c lao xanh một ging sng xanh
Một vườn cy xanh hoa tri đơm hương
Thuyền ai qua sng nụ cười mnh mng
Bằng lng đi em anh đưa đn qua cầu
Ma mưa, cầu tre dẫu kh đưa du
Bằng lng bn anh dưới mi tranh ngho
Về đy người qu chỉ c tấm lng
C chiếc xuồng ba l để yu em


i đa hoa tm tri liu riu
Ging sng nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xu, nhỏ xu anh thương
i những đm ngắm trăng nhớ em buồn muốn khc
Mnh anh ca điệu l qua cầu


Bằng lng đi em về với qu anh
Một c lao xanh một ging sng xanh
Bằng lng anh xin thưa m thưa ba
Mnh ngồi bn nhau chuyện tr đm thu
Mnh ngồi bn nhau nghe tiếng chung cha
Bnh yn tựa nghe cu ht xa đưa
Mnh ngồi bn nhau dưới nh sao mờ
Lặng nghe ging sng tiếng sng vổ bờ
Tiếng đn km man mc buồn trn sng


i đa hoa tm tri liu riu
Ging sng nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xu, nhỏ xu anh thương
i những đm ngăm sng nhớ em buồn muốn khc
Mnh anh ca điệu l qua cầu


i đa hoa tm tri liu riu
Ging sng nước chảy liu riu
Anh thấy em nhỏ xu, nhỏ xu anh thương
i những đm ngắm trăng nhớ em buồn muốn khc
Mnh anh ca điệu l qua cầu


Bằng lng đi em, bằng lng đi em
Bằng lng đi d mun trng xa
Khc dn ca bắc cầu em tới
Bằng lng đi người yu nhỏ b
Nhớ thương nhau điệu l qua cầu