Ngy Đ Đơm Bng Nhật Ngn & Loan Thảo
(C#m) Cha Cha Cha 118
Buổi tối ngủ trn đồi hỏi hn đ nhỏ.
Con đường no, con đường no dẫn đến một dng sng?
Một dng sng m em vẫn thường ra ngồi giặt o
v con đ, v cu h theo nước tri xui.


Buổi sng ngồi trn rừng hỏi ngn l đổ.
Con đường no, con đường no dẫn đến một miền qu?
Một miền qu trời hanh nắng ruộng kh cằn sỏi đ.
Đợi mưa về, đợi mưa về cho la đơm bng.


Ơ... hớ... ơ... Qu mnh giờ đy.
con sng xưa thuyền c xui ngược.
Ơ... hớ... ơ... kẽo kẹt vng đưa.
Ơ... hớ... ơ... tiếng ru ngọt mi.


Thường những buổi trưa buồn hỏi mnh khe khẽ.
Con đường no, con đường no dẫn đến những ngy xưa?
Ngy xưa đ mẹ ra đứng cười run ln tc trắng.
Tre cuối lng, cầu sau vườn theo gi đong đưa.


Buổi sng hỏi my trời đi hoi c r.
Con đường no, con đường no dẫn đến một ngy vui?
Ngy vui đ bầy chim so rủ nhau về xy tổ.
Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đ đơm bng.