Ngy Đ        Jo Marcel
(Em) (Dm) (Em) Rumba  105
Ngy đ trn chiếc cầu, em nhớ chăng
Một chiếc o di, mu trắng xinh-xinh
Một nụ cười, mời anh đưa em vo đời
V từ đ, hai đứa mnh quen nhau


Ngy đ nơi chng mnh, em nhớ chăng
Một nh mắt nha, mầu nước long lanh
Một cuộc tnh em trao anh ngy no
V từ đ, hai đứa mnh yu nhau


Em ơi, em ơi ngy yu đ
Qu hương ly tan cng duyn mới
Ra đi anh mang một mối tnh,
một cuộc tnh qu hững hờ


Em ơi, em ơi ngy yu đ
Ra đi em mang một duyn mới
Lang thang, đam m nhiều mối tnh,
để lng ny sắt se nhiều


Hnh bng trn chiếc cầu, t o xanh
Một bức tranh tnh cn mi nơi anh
Nhn cuộc tnh đang tri theo vo dng đời
V anh mơ, tới những ngy yu xưa


V anh mơ, tới những ngy yu xưa