Ngy Tn Hn 1
(E) Schlager 6-8  60
Em bn mnh anh lặng im dưới bn thờ
V quanh chng ta l vui sướng chan ho
Tnh duyn nhỏ b thnh đi ước mơ gi
Bao nhiu tc tơ giờ đy đ kết se

Ta bn mnh nhau rồi đi suối con đường
Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thin Đường
Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời
Ơn Mẹ Maria


Người yu ơi! Ơi người! Người yu dấu ơi!
Cng bn nhau suốt đời
Cng chia sớt nỗi vui hay nỗi sầu
Cng cho nhau biết bao l yu v dầu
Đời qua mau với mi đầu
Rồi đy sẽ trắng phau


i vai kề vai v tay nắm tay rồi
Đời thi vắng tanh lẻ loi kết đi rồi!
Từ nay nồng ấm đời thi hết u hoi
Ave Maria
i tnh chăn gối bao la
Sẽ mang về mi tận ci gi


------------------------------------------------------------------------------------------------

You by my side (Wedding Song)


You by my side, that's how I see us,
I close my eyes, and I can see us.
We're on our way to say, I Do-oo,
My secret dreams have all come true.

I see the church, I see the people,
Your folks and mine happy and smiling,
And I can hear sweet voices singing,
Ave Maria.


Oh my love, my love,
Can this really be?
That someday you'll walk,
Down the Aisle with me.
Let it be, make it be,
That I'm the one for you.
I'll be yours, all yours,
Now and forever.


I see us now, your hand in my hand,
This is the hour, this is the moment,
And I can hear sweet voices singing,
Ave Maria...
Ave Maria...
Ave Maria
...