Ngy Tn Hn 1
(E) Schlager 6-8  60
Em bn mnh anh lặng im dưới bn thờ
V quanh chng ta l vui sướng chan ho
Tnh duyn nhỏ b thnh đi ước mơ gi
Bao nhiu tc tơ giờ đy đ kết se


Ta bn mnh nhau rồi đi suối con đường
Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thin Đường
Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời
Ơn Mẹ Maria


Người yu ơi! Ơi người! Người yu dấu ơi!
Cng bn nhau suốt đời
Cng chia sớt nỗi vui hay nỗi sầu
Cng cho nhau biết bao l yu v dầu
Đời qua mau với mi đầu
Rồi đy sẽ trắng phau


i vai kề vai v tay nắm tay rồi
Đời thi vắng tanh lẻ loi kết đi rồi!
Từ nay nồng ấm đời thi hết u hoi
Ave Maria
i tnh chăn gối bao la
Sẽ mang về mi tận ci gi


------------------------------------------------------------------------------------------------

You by my side (Wedding Song)

You by my side, that's how I see us
I close my eyes, and I can see us
We're on our way to say, I Do-oo
My secret dreams have all come true


I see the church, I see the people
Your folks and mine happy and smiling
And I can hear sweet voices singing
Ave Maria


Oh my love, my love. Can this really be?
That someday you'll walk,
Down the Aisle with me.
Let it be, make it be
That I'm the one for you. I'll be yours, all yours
Now and forever


I see us now, your hand in my hand
This is the hour, this is the moment
And I can hear sweet voices singing
Ave Maria...
Ave Maria...
Ave Maria
...