Ngy Tn Hn (lời 2)
(E) Schlager 6-8  60
i m đềm thay đẹp thay pht giy ny
V cu ht chan ha theo tiếng tơ đồng
Cng với lời chc của thn quyến họ hng
Mừng cho lứa đi cuộc đời đẹp ấm duyn


Chc cho nng du cuộc sống mới m đềm
V hạnh phc bn người yu nhất trong đời
Cầu cho chng rể được sung sướng sang giầu
Xin thượng đế hy chc lnh


Cuộc tnh mới khởi đầu từ giy pht vui ny
Để rồi suốt cuộc đời
Được hạnh phc bn nhau
Lc vui buồn cũng như lc
Kh khăn cng chia nỗi sầu
Để rồi mi mi sum vầy
D thời gian c mau phai


i m đềm thay đẹp thay pht giy ny
Cầu cho lứa đi được m ấm trọn đời
Cầu cho tnh yu của đi lứa vững bền
Trung thnh mi mi bn nhau
Xin thượng đế hy chc lnh


----------------------------------------------------------------------------------------------------
You by my side  (Wedding Song)


You by my side, that's how I see us,
I close my eyes, and I can see us.
We're on our way to say, I Do-oo,
My secret dreams have all come true


I see the church, I see the people,
Your folks and mine happy and smiling,
And I can hear sweet voices singing,
Ave Maria


Oh my love, my love. Can this really be?
That someday you'll walk,
Down the Aisle with me.
Let it be, make it be,
That I'm the one for you. I'll be yours, all yours
Now and forever


I see us now, your hand in my hand,
This is the hour, this is the moment,
And I can hear sweet voices singing,
Ave Maria...
Ave Maria...
Ave Maria
...