Ngày Về Quê Cũ         Khánh Băng
(Cm) Spanish Paso  112
Ngày nào năm xưa ḷng ta ước mơ
1 2
Ngoài nơi biên cương ngày đêm hững hờ
1 2
Vời trông quê cũ lắng trong sương mờ
1
Nhớ thương ai đêm ngày ngóng trông
Âm thầm một bóng
1 2 3

Rồi ngày hôm nay từ nơi chốn xa 1 2
Trở về quê xưa t́m lại mái nhà
1 2
Đường xưa lối cũ nay đă xóa nḥa
1
Vết chiến chinh điêu tàn tả tơi
1
Vương sầu khắp nơi
1 2

Người ơi 1 1/2 hát vang Khúc Thái ' Ḥa 1
Đàn ơi
1 1/2 cất cao lên thiết ' tha 1
Khắp thôn làng rộn ràng
1
Sống trong tâm t́nh một nhà
1
Nắm tay nô đùa nhịp nhàng trong tiếng đàn vui
1 2

Miền Nam 1 1/2 ánh dương lên tưng ' bừng 1
Ngàn hoa
1 1/2 thắm tươi như đón ' mừng 1
Nắng xuân về tràn trề ư xuân ngạt ngào lời thề
1
Chúa Xuân huy hoàng
Người người sống vui thanh b́nh
1 2

Giờ nầy người em yêu dấu năm xưa c̣n đâu 1 1/2
Nhờ gịng thời gian cho nhắn đến em vài câu
1 1/2
Nhớ nhung bên mái lầu tiếc thương t́nh ban đầu
Đời chia đôi ngả vương bao mối sầu
1 2

Từ đây 1 1/2 sống vui nơi quê ' nhà 1
Đồng quê
1 1/2 lúa xanh tươi ngát ' màu 1
Mái tranh nghèo ngày nào
1
Lửa binh điêu tàn
giờ này
1
Khói hương thanh b́nh ngợp trời khúc ca yêu đời

https://www.youtube.com/watch?v=RyfxjWrh2Zw  Ngày Về Quê Cũ - Như Mai