Nghẹn Ngào           Lam Phương
(Bm) Swing Waltz (Boston)  60

Thôi anh đi về đi
Xa xôi rồi thăm nhau mà chi
Duyên không tṛn
Lưu luyến càng thêm đau buồn


Thôi anh đi về đi
Đau thương nầy em xin dành mang
Anh đi về đi cho vui ḷng “người ta”


Ôi ai có ngờ đâu đời em là bể sầu
Nay t́nh xưa đă chết ngày vui đă tàn
Ḷng em nát tan
Đời em mộng ǵ đâu em nào mơ mộng ǵ đâu
Khóc cho mối duyên đầu
Lỡ làng lệ sầu chứa chan


Anh nhớ chăng ngày xưa
Đôi ta nghèo thôn xa đ́u hiu
Năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn


Thôi tiếc thương mà chi
Trông mong ǵ anh đi về đi
Anh đi về đêm nay cho tṛn cuộc vui