Nghn Trng Xa Cch    Phạm Duy
(G) 3-Boston  57
Nghn trng xa cch người đ đi rồi
Cn g đu nữa m khc với cười
Mời người ln xe về miền qu khứ
Mời người đem theo ton vẹn thương yu
Đứng tiễn người vo dĩ vng nhạt mu
Sẽ c chẳng nhiều đớn đau
Nối gt người vo dĩ vng nhiệm mầu
C lũ kỷ niệm trước sau
Vi cnh sương hoa nằm p trong thư
Rồi sẽ tan như bụi mờ
Vạt tc nu kh cn cht thơm tho
Thả gi bay đi mịt m
Nghn trng xa cch người đ đi rồi
Cn g đu nữa m giữ cho người...
1 2 3 4


ĐK: Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đi ta buồn t hơn vui
Lời khc lời cười, chuyện ngắn chuyện di
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngy thng m tri
Đường ta đi trời đất yn vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngy chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương i, gửi đến cho người
Trả nốt đi mi gượng cười
Nghn trng xa cch đời đứt ngang rồi
Cn lời trăn trối gửi đến cho người
Nghn trng xa cch người đ đi rồi
Cn g đu nữa m giữ cho người...


Dạo nhạc...

Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đi ta buồn t hơn vui
Lời khc lời cười, chuyện ngắn chuyện di
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngy thng m tri
Đường ta đi trời đất yn vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Ti trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngy chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương i, gửi đến cho người
Trả nốt đi mi gượng cười
Nghn trng xa cch đời đứt ngang rồi
Cn lời trăn trối gửi đến cho người


Nghn trng xa cch người cuối chn trời
Đường di hạnh phc, cầu chc cho người

https://www.youtube.com/watch?v=hvX-iBJ2qQg  Nghn Trng Xa Cch - Thi Hiền