Ngựa Thương Nhớ      Trần Tiến

Khớp... khớp con ngựa ngựa ngựa ngn năm thương nhớ
C bao bi ca tnh yu ngựa ... để anh đn nng
Ư ư, ư ư, ư ừ, ư ừ !
Cho ai yu thương nhau bn nhau suốt đời !


Đm phương nam nằm nghe dng sng nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đm bo ging
Đm phương nam nằm nghe đường xa v ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sng


Đm phương Nam nhn ln my bay khi tỏa
Nhn hn đ lăn... Nghing !.. Nghing !..
Nghing nghing cu ca dao
Nghing nghing mi cho
Dưới bng cy (bng cy) ng đồng,
C con ngựa dừng chn
...c hai người...yu nhau!


Khớp, khớp, khớp, khớp con ngựa ngựa
ngựa ngn năm thương nhớ
Đất.. nước.. c bao bi ca tnh yu ngựa ... để anh đn nng... Ư ư, ư ư, ư ừ, ư ừ !
Cho ai yu thương nhau bn nhau mi mi !


Nhớ tiếng v khớp con ngựa ngựa ngựa ngn năm vang mi... tiếng v... c bao chng trai về nơi đồng xanh... ngựa anh đn nng... Ư ư, ư ừ...
Cho ai yu thương nhau bn nhau suốt đời!
repeat *
ố ồ ... ố ồ ...
Khớp, khớp, khớp, khớp con ngựa để anh
...
Khớp! khớp, khớp, khớp con ngựa để anh... khớp, ngựa !