Ngựa Phi Đường Xa L Yn & Phạm Đnh Chương
(D) Spanish Paso  96

(Tiếng v ngựa)
Ngựaphi, ngựa phi đường xa
Tiến trn đường ct trắng trắng xo
Tiến trn đường nắng chy la la
Cnh đồngla in st chn trờimy my xanh lam


Ngựaphi ngoi xa thật mau
Lc nguy nn ta yu thương nhau
Giống Tin Rồng hết sức phấnđấu
Nhn mynước ta ht vang lừngtrong nắng đo


Ghm (h) từ từ ngọn đồi dốc, tro từ từ (h)
St bn dng suối chảy lừđừ
Bờm tung gi bay đa bay phấtphới


Ghm (h) từ từ dừng trong gi ngn v v (h)
Bước qua dồn ct bụi dạt do
Đường xatắp bao bầy chim đnchờ


Ngựaphi trn lưng ngựa hung hăng
Trn cnh đồng mnh mng
Cất tiếng ln chng ta cười vang


Ngựaphi trn lưng ngựa phimau
Trong sương mờ đm thu
Lao mnh trong nắng mưa didầu
...Dạo nhạc...

Kết thc...Ngựa phi, ngựa phi đường xa
              Ngựa phi, ngựa phi đường xa
              Ngựa phi, ngựa phi đường xa
              Ngựa... phi... đường... xa...
(Tiếng v ngựa)