Người Chiến Sĩ V Danh   Phạm Duy

Mờ trong bng chiều
Một đon qun thấp thong
Ni cy rừng lắng tiếng nghe hnh dng
Của người anh hng lạnh lng theo trống dồn
Trn khu đồi hoang im trong chiều bung


Ra bin khu trong một chiều sương m u
m thầm chen khi m
Bao oan khin đang về đy h với gi
L hồn người Nam nhớ th


Khi ra đi đ quyết ch nui căm hờn
Mun lời thing cn vang
Hồn quật cường nguyện mang đến pht chiến thắng, sầu hận đời lấp tan


Gươm anh linh đ bao lần vấy mu
Cn xc xy thnh, thời gian luống v tnh
Rừng trầm phai sắc thấp thong tn canh
Hỡi người chiến sĩ v danh!