Người Đi Ngoài Phố   Anh Việt Thu
(Gm) Rumba 90 / Dream Dance/Techno 129

Người đi đi ngoài phố
Chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố
Bóng dáng xưa miệt mù
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đă hết rồi


Người đi đi ngoài phố
Chừng bỡ ngỡ, bơ vơ
Người đi đi ngoài phố
Mấy dấu chân lạc loài
H́nh bóng cũ người yêu ơi
C̣n đâu, c̣n đâu, t́nh duyên đă lỡ rồi


Thôi chia tay nhau từ đây
Nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi t́nh đầu
kết thành duyên mong ước
Mấy khi t́nh đầu kết trong mộng đâu em


Xin từ giă đường phố trắng mưa mau
Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đến tạ từ
Thành phố cũ người yêu xưa
C̣n đâu, c̣n đâu giờ đây xin giă từ