Người Di Tản Buồn   Nam Lộc
(Gm) 6-8 Slow Rock-1  60
Chiều nay có một người đôi mắt buồn
Nh́n xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên VN ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nḥa
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau
Và đêm khuya về trong đôi mắt sâu
Đời như chôn vào con phố u sầu


Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ
Cho tôi xin lại một đời một đời sống với quê hương
Cho tôi đi lại đọan đường hàng cây vương dá bóng mát
Cho tôi an phận ngàn đời bên bờ đê vắng làng tôi


Chiều nay có một người di tản buồn
Gọi tên ai gởi theo cơn gío bay
T́nh yêu ơi c̣n đâu những ngất say
Người yêu ơi giờ thương nhớ dâng đầy
Này em có bao giờ em biết rằng
Ở nơi đây mùa thu rất ngỡ ngàng
Chiều rơi nhanh và đêm xuống rất mau
Thời gian không c̣n những phút nhiệm màu


Cho tôi xin lại nụ cười nở trên môi người yêu dấu
Cho tôi yêu lại từ đầu khi vừa chớm biết thương đau
Cho tôi xin lai cuộc t́nh từ lâu tôi hằng mơ ước
Xin cho tôi gởi ḷng này đến người yếu dấu ngày xưa


Chiều nay có một người di tản buồn
Gọi anh em c̣n ai hay mất ai
C̣n bao nhiêu thằng xông pha chiến khu
Và bao nhiêu nằm trong những lao tù
Ở đây có những chiều mưa rất nhiều
Nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
Buồn hơn đêm rừng thưa vang tiếng bom
Ngày vui ơi giờ đâu nữa không c̣n


Cho tôi xin lại ngon đồi ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bờ rừng nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lần chào chào bao nhiêu người đă khuất
Xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi