Người Hy Qun Em Đi   Khắc Hưng
(C#m) Bossa Nova  112 / Techno (002 Disco New 138)
Người yu hỡi " d g ' cũng xa ' nhau~rồi 1 2
Ngy no
' chiếc hn ' bao ' đm ' r rời 1
Giờ đ hết
' rồi ' chẳng cn ' hơi ấm ' trn bờ mi 1 2

Người yu hỡi
" giờ đnh ' tiếng yu ' phai phi 1 2
Chỉ cn
' những đm ' c ' đơn rối~bời 1
Giọt nước
' mắt rơi ' lặng nghe ' dng thời gian ' tri 1 2 3 4 5

Điệp Khc:

Người hy qun em đi
' v đừng yu em nữa   1
Nếu anh khng
" cn g ' để vương vấn  1
Người hy qun em đi
' đừng chờ mong chi nữa  1
Tiếc
' thương g ' cho lng ' thm xt xa  1 2

V tnh yu ny sẽ  
' chẳng ' lu ' bền   1
Vậy coi như mnh kết
' thc ' m ' đềm  1
Tnh yu như ln gi
' thong ' qua ' thềm ~  1 2 3 4 5
Người hy qun em đi
1 2 3 4 5
Đ đa đ đa.. đi đ.. đa đi đ...
đ đ đi đ 1
Đ
 
' đa đi đ.. đ đi đ.. đi đ.. đa đ đa.. 1 2

Từng lời hứa
" hẹn thề ' c nhau ' trọn đời 1 2
Ngy xưa
' snh đi ' v tư ' giữa đời  1
Chẳng hề nghĩ ngợi
' chỉ cần ' hai chng ' ta m thi  1

Để giờ đy
' lng đớn đau khi ai đổi thay 1 2
Lời hứa
' xưa kia ' tan theo ' khi~my 1
Mnh em chốn đy
' một mnh ' m bao ' đắng cay  1 2 3 4 5

Điệp Khc:

Người hy qun em đi
' v đừng yu em nữa  1
Nếu
 anh khng " cn g ' để vương vấn  1
Người hy qun em đi
' đừng chờ mong chi nữa  1
Tiếc
'  thương g ' cho lng ' thm xt xa  1 2

V tnh yu nay sẽ
' chẳng ' lu ' bền  1
Ngy qua như mnh kết
' thc ' m ' đềm  1
Tnh yu như ln gi
' thong ' qua ' thềm~ 1 2 3 4 5
Người hy qun em đi
  1 2 3 4 5
Đ đa đ đa... đi đ.. đa đi đ.. đ đ đi đ 1
Đ
 đa đi đ... đ đi đ.. đi đ.. đa đ đa.. 1 2 3 4 +1 (Am) Điệp Khc
-----------------------------------------------------------------------------
(Dm) Bosa Nova  112
1. Người yu [Dm] hỡi, d [Gm] g cng xa nhau [C] rồi
Ngy [F] no chiếc hn bao [Bb] đm r rời
Giờ đ [Gm] hết rồi, chẳng [Edim] cn hơi ấm trn đầu [A7] mi
Người yu [Dm] hỡi, giờ [Gm] đy tiếng yu phai [C] phi
Chỉ [F] cn những đm c [Bb] đơn rối bời
Giọt nước [Gm] mắt rơi, lặng [Edim] nghe dng thời gian [A7] tri


Điệp Khc:
Người hy qun em [Dm] đi, v đừng yu em [Gm] nữa
Nếu anh khng cn [C] g để vương [F] vấn
Người hy qun em [Dm] đi, đừng chờ mong chi [Gm] nữa
Tiếc thương [Edim] g cho lng thm xt [A] xa


V tnh yu nay [Bb] sẽ chẳng lu [C] bền
Vậy coi như mnh [Am] kết thc m [Dm] đềm
Tnh yu như l [Gm] gi thoảng qua [A7] thềm
Người hy qun em [Dm] đi
(D da d da d da da di d
D da di da d da di da
d di da d d da d da)


2. Từng lời [Dm] hứa hẹn [Gm] thề c nhau trọn [C] đời
Ngy [F] xưa snh đi v [Bb] tư giữa đời
Chẳng [Gm] hề nghĩ ngợi, chỉ [Edim] cần hai chng ta m [A7] thi!
Để giờ [Dm] đy lng [Gm] đớn đau khi ai đổi [C] thay
Lời [F] hứa xưa kia tan [Bb] theo khi my
Mnh [Gm] em chốn đy, một [Edim] mnh m bao đắng [A7] cay


Điệp Khc:
Người hy qun em [Dm] đi, v đừng yu em [Gm] nữa
Nếu anh khng cn [C] g để vương [F] vấn
Người hy qun em [Dm] đi, đừng chờ mong chi [Gm] nữa
Tiếc thương [Edim] g cho lng thm xt [A] xa.
V tnh yu nay [Bb] sẽ chẳng lu [C] bền
Vậy coi như mnh [Am] kết thc m [Dm] đềm
Tnh yu như l [Gm] gi thoảng qua [A7] thềm
Người hy qun em [Dm] đi


Ln 1 tng [Em]
Điệp Khc:
Người hy qun em [Em] đi, v đừng yu em [Am] nữa
Nếu anh khng cn [D] g để vương [G] vấn
Người hy qun em [Em] đi, đừng chờ mong chi [Am] nữa
Tiếc thương [F#dim] g cho lng thm xt [B] xa


V tnh yu nay [C] sẽ chẳng lu [D] bền
Vậy coi như mnh [Bm] kết thc m [Em] đềm
Tnh yu như l [Am] gi thoảng qua [B7] thềm
Người hy qun em [Em] đi

http://thuthuat.taimienphi.vn/loi-bai-hat-nguoi-hay-quen-em-di-29887n.aspx Người hy qun em đi - Mỹ Tm