Người ở Lại Charlie  Trần Thiện Thanh

Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Anh! Hỡi anh giă từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng


Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quư
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lư
Một lần dậy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay


Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ?
Đợi anh về chỉ c̣n trên vầng trán
Đứa bé thơ... tấm khăn sô bơ vơ...
Người góa phụ cầu được sống trong mơ


Toumorong, Dakto, Krek, Snoul
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một ḿnh,
vừa ở lại một ḿnh
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành


Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn băo
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của nhớ thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn


Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Charlie
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi