Người ơi người ở đừng về   Dn Ca Quan Họ Bắc Ninh

Người ơi! Người ở đừng về, đợi ai thao thức canh trường
Người ơi! Người ở đừng về, tnh em vẫn khng phai nha

Người về em i vẫn ( i i nay c mấy) khc i thầm
Đi (a) bn (l bn song như) vạt o.
(M ny cũng c a ướt đầm), ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ở...  đừng về,

Người về em i vẫn ( i i nay c mấy) trng... theo,
Trng (a) nước (tnh chung m như) nước chảy,
(M ny cũng c a trng bo), trng bo (l) bo tri.
Người ơi! Người ở... đừng về.

Người về, em i dặn ( i i nay c mấy) nhời i rằng...
Đu (a) hơn (l hơn xong bn) khi người lấy
(M nay cũng c a đu bằng), đu bằng em đợi i anh.
Người ơi! Người ở... đừng về.

.......nhạc dạo...... (ht lại từ đầu):  Người ơi... bo tri.

Người về, em i dặn ( i i nay c mấy) ti i hồi...
Yu (a) em (l em mong anh) xin chớ
(M ny cũng c a đứng ngồi), đứng ngồi với ai.
Người ơi! Người ở... đừng về.

Người ơi! Người... ở đừng về. D năm thng di... tnh em vẫn khng phai nha. Người ơi đợi ai... thao thức i a biết bao canh trường...