Người Tnh Nam Mỹ   (Pepito)
(C) (F)
 Cha Cha Cha  120 
L mặt trời ma xun Nam Mỹ
i đi mắt em sao chợt sng chi
Yu em muốn đốt chy đời
Yu em muốn chết với người. Hỡi người!


L một trận cuồng phong đem bo tố
i mi tc em như dng suối mt
Yu em anh vẫn ngng chờ
Yu em anh muốn kiếm tm
Cho thế gian niềm vui


Dng em đẹp vai gầy với chn di
Muốn nắm lấy tay v gh em mi thi


L người tnh Miền Nam lửa chy
Yu khao kht nn sa mạc bốc khi
Yu em muốn đốt chy đời
Yu em muốn chết với người
Hỡi người ơi


(lập lại từ đầu)

Yu em muốn đốt chy đời
Yu em muốn chết với người
Hỡi người ơi...  (lập lại thm 2 lần)

 

Pepito mi corazn (Pepiti, Pepito)
Pepito de mis amores (Pepiti, Pepito)
Canta me a mi
Canta me a mi
Con amor

Pepito eres mi vida (Pepiti, Pepito)
Mi cario, mi querido (Pepiti, Pepito)
Nunca comprendido
Nunca comprendido
Porque me intereso en ti

Quiere me (Quiere me)
Quiere me (Quiere me)
Besa me (Besa me)
Entre tus brazos

Pepito mi corazn (Pepiti, Pepito)
Dame ms de tu cario (Pepiti, Pepito)
Y canta me as
Y canta me as
Con amor

Hui Pepito. Hui Pepito... Hum

Troppo pepe per Pepito (Pepiti, Pepito)
Troppe pupe per Pepito (Pepiti, Pepito)
Come s' sciupato
Com' dimagrito!
Che far?

Gi gli tremano le dita (Pepiti, Pepito)
Nel suonar la guitarrita (Pepiti, Pepito)
Ha la voce roca
Fioca fioca fioca
E non pu cantar

Ma lui vuol (vuol)
Solamente (oooh)
Aguardiente (oooh)
Con tequila!

Troppo pepe per Pepito (Pepiti, Pepito)
Troppe pupe per Pepito (Pepiti, Pepito)
Come s' sciupato
Com' dimagrito
Che far?

(Pepito mi corazn) Pepito!
(Pepito de mis amores) Ohi Pepito!
Y canta me as
Canta me as
Con amor (Pepiti, Pepito)
Con amor (Pepiti, Pepito)
Con amor (Pepitini Pepiton)

(Grazie a Luigi per questo testo)