Nguyện Cầu      Lm. Thành Tâm
Thánh Ca Vào Đời - Điệu & Nhịp: A(4/4)
(A) 6-8 Orchestra / 6-8 Slow Rock-1  62
Trời đă tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao
Ḿnh con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao
Ḱa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu
Thầm nhủ con t́nh Ngài thương sáng hơn sao


Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con


Ngài có biết hay chăng đă bao lần trong bóng đêm
Ḿnh con đây thầm nguyện xin Chúa thương con
Nhiều canh tối khi nh́n đêm sao sáng con đau buồn
V́ đă quên ngày hôm nao Chúa thương con


Mặc giông tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay
Ḷng con đây một niềm tin thiết tha xin
Ngài nghe thấy hay chăng con sám hối tội con rồi
Ḷng nát tan cầu Ngài thương thứ tha cho