Nguyện Cầu      Lm. Thành Tâm
Thánh Ca Vào Đời - Điệu & Nhịp: A (4/4) 
 (A)  6-8 Orchestra / 6-8 Slow Rock-1  62

Trời đă (C) tối đêm (Am) về
Gió lay
(F) nhẹ trăng với (G) sao ḿnh con (Dm) đây
Nguyện cầu
(F) kinh Chúa trên (C) cao
Ḱa tinh
(C) tú muôn (Am) trùng
Sao lấp lánh đẹp muôn
(G) màu thầm nhủ (Dm) con
T́nh Ngài
(G7) thương sáng hơn (C) sao

Khấn xin (Am) Ngài thương con (F) nhiều
Khấn xin
(G) Ngài thứ tha lỗi (C) lầm
Kính dâng
(Am) Ngài phút giây (F) này
Kính dâng
(G) Ngài tương lai đời (C) con

Ngài có (C) biết hay (Am) chăng
Đă bao
(F) lần trong bóng (G) đêm ḿnh con (Dm) đây
Thầm nguyện
(F) xin Chúa thương (C) con
Nhiều canh
(C) tối khi (Am) nh́n
Đêm sao
(F) sáng con đau (G) buồn v́ đă (Dm) quên
Ngày hôm
(G7) nao Chúa thương (C) con

Mặc giông (C) tố quay (Am) cuồng
Biết bao
(F) lần gieo đắng (G) cay ḷng con (Dm) đây
Một niềm
(F) tin thiết tha (C) xin
Ngài nghe
(C) thấy hay (Am) chăng
Con sám
(F) hối tội con (G) rồi ḷng nát (Dm) tan
Cầu Ngài
(G7) thương thứ tha (C) cho