Nhịp Cầu Tri Âm      Hoài Linh

Tôi ở đồn xa,
Nhịp cầu duyên mong nối tri âm muốn t́m
Em ở thành đô,
Ngại ǵ một câu thơ ḥa điệu ḷng cảm mến
Oanh, Yến hay Liên, Hồng, Lan, Đào, Diễm
Hằng ngày nghe nói tên
Muốn quen để rồi đến em, Hậu Giang tôi cũng kiếm, Miền Trung tôi cũng t́m


Nối nhịp cầu duyên
Của người anh lính chiến em xin nhắn lời
Bao tuổi người ơi!
Đường t́nh đà nên đôi, thật ḷng đừng lừa dối
Đi lính bao lâu ? Người trông đẹp xấu ?
Lập được bao chiến công ?
Mấy câu thành thật ước mong v́ sinh ra phận gái
Hỏi ai không lấy chồng !


Tuổi đời vừa đúng ba mươi không đẹp người cũng dễ coi
Độc thân vui tính tṛn ba năm lính
Chưa lần có bạn tâm t́nh !


Từ ngày rời áo thư sinh sa trường lừng tiếng chiến binh
Thề không gian dối mười huy chương thôi
Có sao nói vậy người ơi !


Tôi ở ngoài biên
Gửi ḷng trên trang giấy se duyên kết t́nh
Em ở thành kinh nh́n đời màu xanh xanh ḥa nhịp ḷng cùng lính
Khi đă nên duyên thuyền chung một bến trọn đời anh có em
Cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng