Nhớ Một Chiều Xun  Nguyễn Văn Đng
(G) Tango 105 / Slow Rock  60
Chiều nay ' '  thấy hoa cười ' chợt nhớ ' một người
Chạnh lng ti khơi bao
~ niềm nhớ ~
Người nơi xa xăm phương
 ' trời ấy
Người cn buồn
 ' cn thương ' cn nhớ ~
Nắng phai
 ' rồi ' em ơi !

Chiều Xun ' ' c một người ' ngơ ngc ' đi tm
Một tnh thương nơi phương
 ' trời cũ
Chiều nay hoa Xun bay
 ' nhiều qu
Chiều tn dần phai
 ' trn ngn l~
Tm đu
 ' bng ~ hnh ai ?

ĐK:
Người về
 ' cn nhớ ' khc ht~
Người
~ yu dấu bn bờ ~thnh Vienne
Lng ny
 ' cn quyến ' luyến mi~
Đm
 ' Xun di ' m đu c hay

Chiều nay ' c một loi ' hoa vỡ ' bn trời
Đợi
 ' ma Xun sang ' t mu nhớ ~
Dừng chn trng hoa Xun
 ' hồng thắm
Buồn tm về
 ' tnh ai ' đằm thắm~
Giờ
 ' vun vt ~ trời my

--------------------------------------------------------------

[A] Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lng ti [E7] khơi bao niềm [A] nhớ
Người nơi [D] xa xăm phương trời ấy
Người cn [Bm] buồn cn thương cn nhớ
Nắng [D] phai rồi em [E7] ơi

[A] Chiều xun c một người ngơ ngc đi tm
Một tnh thương [E7] nơi phương trời [A] cũ
Chiều nay [D] hoa xun bay nhiều qu
Chiều [Bm] tn dần phai trn ngn l
Tm [E7] đu bng hnh [A] ai

Người về cn [D] nhớ khc ht
Người yu dấu bn bờ thnh [C#m] Vienne
Lng [F#7] ny cn [Bm] quyến luyến mi
Đm xun [E7] di m đu c [A] hay

[A] Chiều nay c một loi hoa vỡ bn trời
Đợi ma xun [E7] sang t mu [A] nhớ
Dừng chn [D] trng hoa xun hồng thắm
Buồn tm [Bm] về tnh ai đằm thắm
Giờ [E7] vun vt trời [A] my.


https://www.youtube.com/watch?v=kBQ2LKf9GW4
NHỚ MỘT CHIỀU XUN(NGUYỄN VĂN ĐNG)-NSUT HỒNG VN
& MA XUN KHNG CN NỮA(LAM PHƯƠNG) - DC HOẠ MI

https://hopamviet.vn/chord/song/nho-mot-chieu-xuan/W8IUIU7F.html#google_vignette
Nhật Trường - Tango + giọng b