Như Chiếc Que Diêm     Từ Công Phụng
(Em) Slow Rock 60
Đời anh sớm muộn ǵ, đời em sớm muộn ǵ
T́nh ta sớm muộn ǵ... cũng hấp hối


Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao t́nh người cũng xa
Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ


Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ t́nh cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo ḍng nghiệt ngă mù ḷa


V́ lời em sớm muộn ǵ cũng một lần gian dối
T́nh anh sớm muộn ǵ cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn ǵ, đời em sớm muộn ǵ
T́nh ta sớm muộn ǵ cũng hấp hối
Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng t́nh sâu ră rời


Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cơi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe nước mắt nặng giọt sầu


Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê, những ngô nghê
Với t́nh người nhỡ lời thề


Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đă xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương t́nh vừa chớm muộn màng

[Em] Thôi cũng đành một kiếp phong [G] ba lệ t́nh cũng xa
Xuống [E7] đời ta những nguôi [Am] ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa [C] ta, cũng xa [D] ta theo ḍng nghiệt [B7] ngă mù [Em] ḷa

ĐK:
V́ lời [Em] em sớm muộn [Am] ǵ cũng một [C] lần gian [B7] dối
T́nh [Am] anh sớm muộn [B] ǵ cũng đưa [D] vào tăm [G] tối
Đời [E7] anh sớm muộn [Am] ǵ, đời [D] em sớm muộn [G] ǵ
T́nh [C] ta sớm muộn [B] ǵ [D] cũng hấp [B7] hối

[C] Rót cho đầy hồn [D] nhau, [G] đắp cho đầy đời [C] nhau
[Am] Những men nồng t́nh [B7] sâu ră [Em] rời

2. [Em] Thôi cũng đành như chiếc que [G] diêm một lần loé lên
Thắp [E7] đời em sáng lung [Am] linh, buồn một cơi riêng
Những đêm [C] sâu những canh [D] thâu nghe nước mắt [C] nặng giọt [B7] sầu

[Em] Thôi cũng đành một kiếp rong [G] rêu một lần hoá hân
Cuốn [E7] về phong kín tim [Am] ta một đời chói chang
Những đam [C] mê, những ngô [D] nghê với t́nh người [B7] nhỡ lời [Em] thề

[Am] Thôi cũng đành như tấm gương [C] tan mờ phai vết [Am] xưa
Xót [A7] dùm cho tấm thân [Dm] ta ngựa bầy đă xa
Những đêm [C] mơ thấy tan[E7] hoang hương t́nh vừa chớm muộn[Am] màng