Như Đ Dấu Yu     Đức Huy

Trong đi mắt anh em l tất cả
L nguồn vui, l hạnh phc em dấu yu
Nhưng anh ước g
Mnh gặp nhau lc em chưa rng buộc
V anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố qun khung trời hoa mộng
Ngy h bn em tnh mnh đến rất nhanh
Anh sẽ cố qun
Lần đầu mnh đến bn nhau
Rộn rng như đ dấu yu từ thuở no

Em đến với anh với tất cả tm hồn
Anh đến với em với tất cả tri tim
Ta đến với nhau muộn mng cho đớn đau
Một lần cho mi nhớ thương di lu

Trong đi mắt anh em l tất cả
L niềm vui, l mộng ước trong thong giy
Anh sẽ cố qun
rằng mnh đ đến trong nhau
Nồng nn như đ dấu yu từ thuở no.