Như Giọt Sầu Rơi      Anh Việt Thu
(G) Swing Waltz (Boston)  60
Anh cn nhớ [G] g ma Đng đ [Am] chết
Trn cnh soan [D7] gi ma Xun khng hẹn [G] đến
Như tnh chng [Am] mnh tưởng đ chết trong em
Khng cn g đu [Bm] anh, Khng cn g đu [D7] anh


Nhưng tnh lỡ [G] rồi, tnh xưa đ [Am] chết
Trn cội mai [D7] gi, ngy xưa đ [G] hết
Khng hẹn cũng [Am] về, dĩ vng đ đau [C] hương
Kỷ niệm no cho [Bm] anh, kỷ [D7] niệm no cho [G] em


[Em] Thi chẳng cn, chẳng [Bm] cn g,
Kỷ niệm [D] ơi nhắc nhở chi [Em] hoi
Hy qun đi, hy qun [Am] đi ...
Như ma xun đ [C] chết trn [D7] cnh thin [G] thu


Chẳng cn, chẳng [G] cn, ma Xun đ [Am] chết,
Trn cội mai [D7] gi, tnh ta cũng sẽ [G] hết
Nhưng cn tất [Am] cả, nỗi nhớ nhớ thương [C] thương,
Kỷ niệm no cho [Bm] anh, kỷ [D7] niệm no cho [G] em