Như My Như Mưa      L Tn Hương
(Bb) Country Pop / New Country / Schlager Rumba / Schlager Pop 123
Tnh ta ' như my lnh đnh ' ru nhau ' qun đời buồn tnh *
Tnh ta
' cơn mưa m đềm ' thiếu nhau ' hồn như bng đm *

Tnh ta ' cho nhau hm nay ' ngỡ như ' giấc mơ ngy mai *
My ru
' ru giấc mộng di ' mưa rơi ' tnh xanh một đời

Đ.K.
Tnh
' như my lang thang ' ta đưa nhau đi ' cuối trời nồng nn
Tnh
' như mưa bay bay ' ta cho nhau say ' nụ hn tnh đầy

Tnh
' như my phiu du ' bn nhau ta qun ' thng ngy mịt m
Tnh
' như mưa rơi rơi ' yu nhau ta vui ' niềm vui một đời

Tnh ta ' như my trn cao ' ru nhau ' qun đời lao đao *
Tnh ta
' như cơn mưa ro ' xa tan ' đời bao đớn đau *

x Tnh ta ' cho nhau hm nay ' sẽ như ' giấc mơ ngy mai *
My ru
' ru giấc mộng di ' mưa rơi ' tnh xanh một đời
..3x ends

*
giọng b..