Những Bước Chn m Thầm
                            - Y Vn,
Thơ/Lời: Kim Tuấn
(Gm)(Gm) Rumba  95 / Cha Cha Cha 130
Từng
' bước từng bước thầm
Hoa
' vng rừng tuyết trắng
Rặng
' thng gi lặng cm ' em yu g xa vắng?
Cho trời my ướp
~buồn

Từng
' bước từng bước thầm
Mưa
' giữ ma thng năm ~
Tay
' đan sầu kỷ niệm ' gi rt về lạnh căm
Từng bước
' chn m ~thầm

Anh
' yu tnh nở muộn
Chiều
' tm mu mến thương
Mắt biếc
' sầu lắng đọng
Đn
' thắp mờ bng đm

Từng bước
' từng bước thầm
Khi
' người yu khng đến
Tuổi
' xun buồn lặng căm
Đi trong chiều mưa hoang

Đời biết ai thương
~mnh...

End:
Tuổi
' xun buồn lặng căm
Đi trong chiều mưa hoang
...
Đời biết ai.. thương
~mnh...