Những Đóm Mắt Hỏa Châu   Hàn Châu
(Cm) (Em) Rumba  90
Có những đêm dài, anh ngồi nh́n hỏa châu rơi
Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời
Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối
Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối
Những đêm không ngũ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi


Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em
Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về
Những đóm mắt
hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta t́m tới
Có nhau trong đời đêm trường không sợ
lạc loài yêu thương


Ôi đẹp làm sao, màu hỏa châu
Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường
Ôi những con đường mang nặng đau thương
Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn
Bằng những gịng sông chảy xuôi đêm trường
Ôi những gịng sông nhẫn nhục đau thương


Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em
Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về
Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta t́m tới
Có nhau trong đời đêm trường không sợ
lạc loài yêu thương