Những Lời Dối Gian Nhạc Hoa, Lời Việt: Khc Lan
(Am) Techno 140
Đ đến lc ' ni ln cu ' gi từ 0
Đường tnh yu
' hai ' lối đi 1 2
Để rồi em
' xem như hai chng ta 1
Chưa
' bao ' giờ ' quen 1 2 3 4 5 6 7 8

Nếu lc trước ' tiếng yu khng ' ni được 0
Mộng mơ kia
' khng ' giữ lu 1 2
Th ngy nay
' đi chung ' con phố quen 1
Sao khng cho nhau
1 2 3 4 5 6

Đừng ni nữa
' chi anh ' thm đau ' lng nhau 1
Tnh đ vỡ tim em như
' đang ' vỡ tan~1
Mnh em thi xin mang thương đau
0
cầu mong sao anh mau qun đi
' dĩ vng~xưa 1 2 3 4

Lời yu đ lc trước đ c
' dối gian ' nhiều 1
Tnh đ hết c mấy tiếc nuối
' cũng như ' khng 1
Tnh hy xem như ta chưa quen
' biết nhau 0
Hai
' người ' xa~ lạ 1 2 3 4 5 6  ( ồ ố...) (ố ồ...)

Lời yu đ lc trước đ c
' dối gian ' nhiều 1
Từng đm xuống nước mắt ướt đẵm
' nhớ ' anh nhiều 1
Đừng dối gian nhau cho thm bao
' xt xa 0
Hỡi
' ơi! Người ' ơi..  (...)

https://lyric.tkaraoke.com/22156/nhung_loi_doi_gian.html  Những Lời Dối Gian - Select: Lưu Tng Quang
https://www.youtube.com/watch?v=1Y55VJGQ9y8   Những Lời Dối Gian - Minh Tuyết
https://www.youtube.com/watch?v=pf4fDmLh3Gc  Những Lời Dối Gian - LƯU ĐỨC HA @ 2:30 (ố ồ...)
-------------------------------------------------------
Những Lời Dối Gian Nhạc Hoa, Lời Việt: Khc Lan
1.[Am] Đ đến lc ni ln cu gi từ đường tnh [C] yu hai lối đi
Để rồi [Dm] em xem như hai chng [G] ta chưa bao giờ [Am] quen
Nếu lc trước tiếng yu khng ni được mộng mơ [C] kia khng giữ lu
Th ngy [Dm] nay đi trn con phố [G] quen sao khng cho [Am] nhau?

2. Đừng ni [G] nữa chi em thm đau lng [Am] nhau
Tnh đ [G] lỡ tim anh như đang vỡ [C] tan
Mnh anh [F] thi xin mang thương đau
Cầu mong [Dm] sao em mau qun đi dĩ vng [E] xưa

ĐK: Lời yu [Am] đ lc trước đ c dối gian nhiều
Tnh đ [F] hết c mấy tiếc nuối cũng như khng
Th hy [G] xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa [C] lạ [E]

Tnh yu [Am] đ lc trước đ c dối gian nhiều
Từng đm [F] xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều
Đừng dối [G] gian nhau cho thm bao xt xa hỡi ơi người [Am] ơi