Những Ngy Mưa Bo      Sng Tc: Bảo Chấn
(Em) 6-8 Slow Rock-2 105 / Thu = 16 Beat Ballad2 / Pop Gtr Ballad  62
Trời buồn đỗ từng cơn mưa lũ
Gi mưa cũng thở di
Hồn em dng nỗi đau ngậm ngi
Nghe lng nhớ hoi


Nhớ khi nao ta cn vui sống
Những ngy gi mưa rơi ngoi song
Vẫn nghe tnh xn xao như sng
Vẫn bềnh bồng
Gi mưa thm vui đời đi bng


Trời cn đỗ từng cơn mưa bo
Biết anh chằng trở về
Th buồn ơi gi mưa no nề
Xt xa m chi