Những Tối Hoa Xưa
                                                           Nguyễn
Quyết Thắng,
thơ: Đon Bằng Hữu
(C)  8-9 Waltz  110
Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Ti che mắt kiếm em cười rất trong
Con trăng sớm biết mặn nồng
Bay ngang một sợi my hồng như mơ ơ ơ...


Thương em x vở học tr
Đm khuya cắn bt lm thơ tỏ tnh
Trn ging lục bt mng mnh
Gọi mưa về l hồn nhin ngủ vi


Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
C người xanh tc yu người tc xanh

http://www.ducavn.com/duca_files/PAGES/HoaXua.htm  sheet music + mp3
http://www.stockvault.net/videos/video/FEyuEYeiIVo.html  music
http://www.vietnhim.com/lyrics/8229/Nhung-Toi-Hoa-Xua.html   lyrics