Những Tối Hoa Xưa
                                                           Nguyễn
Quyết Thắng,
thơ: Đon Bằng Hữu

Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Ti che mắt kiếm em cười rất trong
Con trăng sớm biết mặn nồng
Bay ngang một sợi my hồng như mơ ơ ơ...


Thương em x vở học tr
Đm khuya cắn bt lm thơ tỏ tnh
Trn ging lục bt mng mnh
Gọi mưa về l hồn nhin ngủ vi


Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
C người xanh tc yu người tc xanh

http://www.ducavn.com/duca_files/PAGES/HoaXua.htm  sheet music + mp3
http://www.stockvault.net/videos/video/FEyuEYeiIVo.html  music
http://www.vietnhim.com/lyrics/8229/Nhung-Toi-Hoa-Xua.html   lyrics