Niệm Khc Cuối    Ng Thụy Min
(C)(C/D) Swing Waltz (Boston)  65
D cho mưa ti xin đưa em đến cuối cuộc đời
D cho my hay cho bảo tố c ko qua đy
D c gi, c gi lạnh đầy c tuyết bn lầy
C l buồn gầy d sao d sao đi nữa
Ti vẫn yu em


Dựa vai nhau cho nhau yn vui ấm p cuộc đời
Tm mi nhau cho nhau r nt r nt tim đau
Vừa đi tay ước muốn t đầy
tc rối bạc mu vết dấu tnh sầu
Nhn em nhn em giy pht muốn ni yu em


Xin cho ti ti như cơn ngủ
Ru em đưa em một lần
Ru em vo mộng đưa em vo đời
Một thời yu đương


Cho ti xin em như gối mộng
Cho ti m em vo lng
Xin cho một lần cho đm mặn nồng
Yu thương vợ chồng


D mai đy ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
D cho em em đang tm x x nt tim ti
D c ước c ước ngn lời c trch một đời
Cũng đ muộn rồi
Tnh ơi! d sao đi nữa xin vẫn yu em