Nỗi Buồn Hoa Phượng     Thanh Sơn
(Em) Belro 90
Mỗi năm đến h lng man mc buồn
90 ngy qua chứa chan tnh thương
Ngy mai xa cch hai đứa hai nơi
Pht gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ l hết người ơi!


Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lng
Biết ai cn nhớ đến n tnh xưa
Đường xưa in bng hai đứa nay đu
Những chiều hẹn nhau hết rồi
Giờ như nước tri qua cầu


Gi biệt bạn lng ơi! Thi nay xa cch rồi
Kỷ niệm mnh xin nhớ mi
Buồn ring một mnh ai
Chờ mong từng đm gối chiếc
Mối u hoi ny ai c hay


Nếu ai đ từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thng được nỗi vắng xa người thương
Mu hoa phượng thắm như mu con tim
Mỗi lần h thm kỷ niệm
Người xưa biết đu m tm

---------------------------------------------------------------------
Nỗi Buồn Hoa Phượng
     Thanh Sơn
(Em) Belro 90

1. Mỗi năm đến h lng man mc [Em] buồn
Chn mươi ngy [B7] qua chứa chan tnh [Em] thương
Ngy mai xa [E7] cch hai đứa hai [Am] nơi
Pht gần gũi nhau mất [Em] rồi, tạ [B7] từ l hết người ơi

2. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng [Em] lng
Biết ai cn [B7] nhớ đến n tnh [Em] khng?
Đường xưa in [E7] bng hai đứa nay [Am] đu?
Những chiều hẹn nhau hết [Em] rồi, giờ [B7] như nước tri qua [Em] cầu

ĐK:
Gi biệt bạn lng [C] ơi!
Thi [D] nay xa cch [G] rồi
Kỷ [C] niệm mnh xin nhớ [B7] mi
Buồn [Em] ring một mnh [Am] ai
Chờ mong từng đm gối [B] chiếc
Mối u hoi ny ai c [B7] hay

3. Nếu ai đ từng nhặt hoa thấy [Em] buồn
Cảm thng được [B7] nỗi vắng xa người [Em] thương.
Mu hoa phượng [E7] thắm như mu con [Am] tim
Mỗi lần h sang kỷ [Em] niệm người [B7] xưa biết đu m [Em] tm?