Nỗi Ḷng      Nguyễn Văn Khánh
(C) Disco Fox  128
Yêu ai, yêu cả một đời
T́nh những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả ḷng v́ yêu ai mà ḷng hằng nhớ


Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
T́nh đó nhắc nhở luôn đến ta t́nh ai
Nhớ cả một trời
T́nh yêu kia mà ḷng nào quên


Ḷng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày


Một ngày ai reo tim ta
Là t́nh yêu kia ly tan
Và ḷng vẫn thương vẫn nhớ
T́nh đó khiến sui ḷng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong ḷng người yêu vẫn yêu hoài


Yêu ai, ai hiểu được ḷng
Thầm kín những đớn đau với riêng ḷng ta
Ấp ủ lạnh lùng t́nh yêu kia mà người nào hay