Nói Với Tôi Một Lời   Diệu Hương
(Dm) Bossa Nova 90 / (Am) Slow Ballad 60
Nói với tôi một lời, dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi
Nói với tôi một lời dù ngày mai trái đất nứt làm đôi
Đến với nhau dịu dàng
Dù t́nh yêu có khi đă cạn khô
Tiếng yêu thương ân cần
Rồi t́nh phai như nắng rơi ngoài song


T́nh yêu ấy sẽ cho anh được ǵ
T́nh yêu ấy sẽ cho tôi được ǵ
Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi
Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần
Ngày hôm nay dấu chân xa ngh́n trùng
C̣n trong tôi trong tiếng cười
Dấu nghẹn ngào trên môi


Đă biết trong thầm lặng
Là t́nh yêu có bao lần trối trăn
Dẫu biết yêu một người
Là hồn nghe năm tháng mảnh t́nh vơi
Gió cuốn trôi mịt mù
T́m về đâu bóng tôi trong lặng câm
Nói với tôi một lời
Đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau


Nói với tôi một lời
Nói với tôi một lời
Nói với tôi một lời. Người ơi !.........


Nói với tôi một lời
Nói với tôi một lời
Nói với tôi một lời. Người..... ơi !.......

https://www.youtube.com/watch?v=ltg2pJzfCZY 
Nói với tôi một lời - Quang Dũng, Diệu Hương
https://www.youtube.com/watch?v=xVoJqMYUv5U
Nói với tôi một lời - Lâm Nhật Tiến, Diệu Hương
--------------------------------------------------------------

Nói với tôi một [Dm] lời, dù lời [D7] ấy sẽ theo thời [Gm] gian trôi
Nói với tôi một [A7] lời, dù ngày mai trái đất nứt [Dm] làm đôi
Đến với nhau dịu dàng dù t́nh [D7] yêu có khi đă [Gm] cạn khô
[A7] Tiếng yêu thương ân cần, rồi t́nh phai như nắng rơi [Dm] ngoài sân


T́nh yêu ấy sẽ cho [Gm] em được ǵ
T́nh yêu [A7] ấy sẽ cho tôi được ǵ
Rồi ngày [Dm] mai trên lối [A7] về thấy hạnh phúc ra [Dm] đi


Ngày hôm qua giữ đôi [Gm] tay thật gần
Ngày hôm [A7] nay dấu chân xa ngh́n trùng
C̣n trong [Dm] tôi, trong tiếng [A7] cười
Giấu nghẹn ngào trên [Dm] môi


Đă biết trong thầm [Dm] lặng là t́nh [D7] yêu có bao lần [Gm] trối trăn
Dẫu biết yêu một [A7] người là hồn nghe năm tháng mănh [Dm] t́nh vơi
Gió cuốn trôi mịt mùng t́m về [D7] đâu bóng tôi trong [Gm] lặng câm
[A7] Nói với tôi một lời, đừng lặng thinh như thế giữa [Dm] niềm đau


Nói với tôi môt [Dm] lời, [C] nói với tôi một [A7] lời
Nói với tôi một [Gm] lời người [Dm] ơi
Nói với tôi môt [Dm] lời, [C] nói với tôi một [A7] lời
Nói với tôi một [Gm] lời [A7] người [Dm] ơi