Nụ Tầm Xuân         Phạm Duy

Trèo lên, lên trèo lên
Trèo lên, lên trèo lên, lên cây bưởi hái hoa


Bước ra, ra vườn cà
Bước ra, ra vườn cà, cà hái nụ tầm xuân


Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
Nở ra, xanh (ơ) biếc
Em lấy chồng, em đi lấy chồng
Anh tiếc, tiếc lắm thay!


Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?
Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi, khó ǵ!


Sao anh không hỏi. Sao anh không hỏi.
Sao anh không hỏi Những ngày em c̣n không?


Giờ đây, đây giờ đây.
Giờ đây, đây giờ đây. Đây em đă có chồng


Em đă, đă có chồng, như chim, chim vào lồng
Như cá ngậm mồi câu. Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra