Nửa Đời Sng Ni  
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ:
Hải Triều

Ta l ai? Khi cả nước ngho đi
M mắt vẫn lim dim trong th đời vui hưởng?
Ta l ai? Khi mun dn trong cm gng p bức,
lầm than, cơ hn vất vưởng?
Ta l ai? Khi Tổ Quốc cng đường?


Ta l ai? M ci mặt trước tương lai
Khi Tổ Quốc đang tht go lời sng ni?
Ta l ai? M nửa đời sau thui thủi?
Trn mảnh đất Việt Nam kiu hng bất hạnh
Trn mảnh đất m nỗi đau chung ngy cng trổ ra trăm nhnh?
Ta l ai? M đời sau biền biệt cuối chn trời?


Nỗi đau ny ngn ngụt lửa v ngn
chuyển rung mạch đất, x nguồn
bạt nghing rừng thing, ni thẳm
trong hơi thở đ tận cng uất hận
nợ tang bồng no m trăng trắng vỗ tay reo?


Nửa đời sau l nửa đời sng ni
ngẫng đầu ln! Tổ Quốc vẫn kiu hng!
dẫu cơ đồ quằn quại nỗi đau chung
dẫu sng ni biến tan thnh du bể
Ta vẫn giữ lời nghn năm ước thệ
Tổ Quốc Qu Hương Dn Tộc - Trường Tồn.


(để hết) Ta đ thức, đ nghe lời sng ni
             Ta l người, Tổ Quốc Việt Nam ơi!