Nửa Hồn Thương Đau
                                        
Nhạc Phạm Đnh Chương, thơ Thanh Tm Tuyền
(Am) Schlager 6-8  62
Nhắm mắt {Em}
Cho ti tm một thong hương xưa {Am}
Cho ti về {B7} đường cũ nn thơ {Em}
Cho ti gặp {Am7} người xưa ước mơ {B7}
Hay chỉ l giấc {Em} mơ thi
Nghe tnh đang chết {Am7} trong ti {Em}
Cho lng tiếc nuối {B7} xt thương suốt đời {Em}


Nhắm mắt {Em}
i sao nửa{B7} hồn bỗng thương đau {Am7}
i sao ngn {B7} trng mi xa nhau {Em}
Hay ta cn {Am6} hẹn nhau kiếp no {B7}
Anh ở đu {B7} ? Em ở đu {Em} ?
C chăng mưa sầu {Em} buồn đen {C} mắt su {B7}


Nhắm mắt {Em} chỉ thấy một chn trời tm ngắt {Am}
Chỉ thấy lng (D7} nhớ nhung chất ngất {G}
V tiếng ht v nước mắt {B7}


Đi {E} khi em muốn tin. Đi {Em} khi em muốn tin
i những người {C} i những người {Am}
Khc lẻ loi {B7} một mnh {Em}


Khc (ư ... ư) lẻ {B7} loi {Am6} một {Em} mnh {C, Am, Em}