Nước Mắt Ma Thu      Phạm Duy

Nước mắt ma Thu khc ai trong chiều
Hng cy trt l nghĩa trang đi hiu
Từng chiếc từng chiếc lệ kh vng ho
Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ ro
Tn người đời qun
Nước mắt ma Thu khc than triền min


Nước mắt ma Thu khc trong đm di
Ma mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
Người xy ngục tối tnh yu lừa dối
Giọt mưa tm tới để chia lầm lỗi
Với người hoi trinh
Nước mắt ma Thu khc cho cuộc tnh


Nước mắt ma Thu khc cho hạnh phc
Mỏng manh vụt đến rồi tan tnh như trăng thanh
Nước mắt no ngui khc cho đời mất thần linh
Rồi, người xa người... ti xa ti...


Nước mắt ma Thu khc than một mnh
Một đời ca sĩ ht trong buồn tnh
Giọng ca buồn b vo trong đời a
Thời gian cn đ cn thương cn nhớ hoi
Trời ơi nước mắt ma Thu khc thn phận mnh