bn nh em khng cn đứng chờ đợi anh
                                                                                                                               
Phạm Duy
(Am) 6-8 Slow Rock-1  60
Ở bn nh em khng cn đứng chờ đợi anh
ợi anh về anh hn vo mắt nng mu nhung
Ở bn nh em đi lao động
Ở bn ny anh ra biển rộng gọi trng dương


Trng dương no đ chia la đi vợ chồng son
Trng dương cn thm cắt rời cha mẹ v con
Trng dương no hay chế độ no
y con người số kiếp nghẹn ngo
Kiếp xa nhau


Nhớ đi tay em xưa xinh như mộng
Tay vuốt tc chồng tay nựng con thơ
Nhớ đi mi em i đi mi mộng
Ca ht cho đời thm sắc thm hương


Ở bn nh đi tay ng em vục bn đen
Ở bn nh đi mi mềm thu vạn tủi oan
Ở bn ny sống với c mộng
Từng đm ngy anh ra biển rộng
Khc thương em


Ở bn nh em khng cn đứng chờ đợi anh
Ở bn ny anh căm th lũ Cộng tn hung