Ở Trọ        Trịnh Cng Sơn

Con chim ở đậu cnh tre
Con c ở trọ trong khe nước nguồn
Cnh tre... ... a.  Dng sng... ... a


Ti nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
... a...   ... ...   ... ...   a...


Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gi ở trọ bao la đất trời
Miền xa... ... a.  Trời đất... ... a


Nhn gian về trọ nhiều nơi
Bng khung v những đi mi rất hồng
... a...   ... ...   ... ...   a...


My kia ở đậu từng khng
Mưa nắng ở trọ bn trong mắt người
Từng khng... ... a.  Người xinh... ... a


Tim em gửi trọ l ti
Mai kia về chốn xa xi cũng gần
... a...   ... ...   ... ...   a...


Mi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đi chn Thy Kiều
Người xinh... ... a.  Kiều xinh... ... a


Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia d c ra sao cũng đnh
... a...   ... ...   ... ...   a...


Trăm năm ở đậu ngn năm
Đm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngn năm... ... a.  Buồn như... ... a


Ơ hay l một vng xinh
Ti như người bỗng lnh đnh giữa đời
... a...   ... ...   ... ...   a...
... a...   ... ...   ... ...   a...