Paris C G Lạ Khng Em   Ng Thụy Min
(A) (Bb) Traditional Waltz 156
Paris c g lạ khng em?
Mai anh về em c cn ngoan
Ma xun hoa l vương đầy ng
Em c tm anh trong cnh chim


Paris c g lạ khng em?
Mai anh về giữa bến sng Seine
Anh về giữa một ging sng trắng
L o sương m hay o em?


Anh sẽ cầm lấy đi bn tay
Tc em anh sẽ gọi l my
Ngy sau hai đứa mnh xa cch
Anh vẫn được nhn my trắng bay


Paris c g lạ khng em?
Mai anh về mắt vẫn lnh đen
Vẫn hỏi lng mnh l hương cốm
Chả biết tay ai lm l sen