Phải Lng Con Gi Bến Tre      Phan Ni Tấn, thơ: Lun Hon
(F#m) 004 Beat Ballad-2  61
Bậu sang ph Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau 1
Đi bng trăng trn đầu (ơ hờ) hường như o c du
1
o bậu đỏ cnh kiến
(ơ hơ) da bậu vng ph sa
1
Mắt ngời xanh nước biển(ơ) tim bậu hồng lng qua
1 2 3 4 5

Bậu sang ph Rạch Miễu, ngoe nguẩy xuống Bến Tre
1
Về Ci Mơn Lương Ha' hay l, về Sơn Đốc, Ba Tri ?
1
Guốc bậu rụng tiếng l
(ớ hơ)thoang thoảng mi lm duyn
1
Thong mi thương qu đỗi (i) mi tnh Lục Vn
~Tin
                                                                                                       1 2 3 5 6 7 8
Đợi nh trăng ln đầu' cầu, soi bước em' về
1
Lng qua như con nước, lnh đnh vo trong mong nhớ (ơ)
Vịnh Bến Tre tim bồi' hồi, lng muốn theo người ơi!
1 2 3 4 5

ĐK:
Bậu sang ph Rạch Miễu, v Chợ Giữa nhởn nhơ (ơ)
1
Về Trc Giang đang chờ' hay về' C Lao Ống trăng mơ (ơ)
Tức bn chn quấn qut(ớ hơ)quanh quẩn vng thủy chung
Bng dừa vương o mỏng
(ớ hơ)in đậm chm yu thương
                                                                                                             1 2 3 4 5
Bậu sang ph Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Phương
1
Lư' lắc lư xe thổ (ha) mộ... Chn ơi qu dễ thương !
1
Quyết lng theo bn gt
(ớ hơ) năn nỉ hoi hổng nghe
1
Ước g đương trắc trở
(ớ hơ) gặp nụ cười Bến Tre !
1

(Nhạc...) (trở lại ĐK:)

Bến Tre
1 2... ơi Bến Tre ời ! 1 2 3
C nhớ g thương hồ, khua dầm trong nắng đục?
1
Lận đận sầu bản thn
1 2
Bến Tre
1 2... ơi Bến Tre 1 2
Bến Tre
1 2... ơi Bến... Tre ! Dạo nhạc kết thc...

1. [F#m] Bậu sang ph Rạch Miễu, [E] Qua lẽo đẽo theo [C#m] sau
[B] Đội bng trăng trn [F#m] đầu mu [B] hường như o c [C#7] du
[F#m] o bậu đỏ cnh [E] kiến [C#m] da bậu vng ph [F#m] sa
[D] Mắt ngời xanh nước [B] biển, tim bậu hồng lng [C#7] qua

[F#m] Bậu sang ph Rạch Miễu, [E] ngoe nguẩy xuống Bến [C#m] Tre
[B] Về Ci Mơn, Lương [F#m] Ho hay l [B] về Sơn Đốc, Ba [C#7] Tri
[F#m] Guốc bậu rụng tiếng [E] l [C#m] thoang thoảng mi lm [F#m] duyn
[D] Thong mi thương qu [B] đỗi [C#7] mi tnh Lục Vn [F#m] Tin.

ĐK: [A] Đội nh trăng ln [B] đầu cầu [F#7] soi bước em [B] về
[F#m] Lng qua như con [B] nước lnh [C#7] đnh vo trong mong [F#m] nhớ
[D] Vịn Bến Tre tim [B] bồi hồi [F#m] lng muốn theo người [Bm] ơi

2. [F#m] Bậu sang ph Rạch Miễu, [E] v chợ Giữa nhởn [C#m] nhơ
[B] Về Trc Giang đang [F#m] chờ hay về, [B] C Lao Ốc trăng [C#7] mờ
[F#m] Tức bn chn quấn [E] qut [C#m] quanh quẩn vng thuỷ [F#m] chung
[D] Bng dừa vươn o [B] mỏng, in đậm chm yu [C#7] thương

[F#m] Bậu sang ph Rạch Miễu, [E] thăm trường cũ Nam [C#m] Phương
[B] Lư lắc lư xe [F#m] thổ mộ [B] chn ơi qu dễ [C#7] thương
[F#m] Tức mnh theo bn [E] gt, [C#m] năn nỉ hoi hổng [F#m] nghe
[D] Ước g trong trắc [B] trở [C#7] gặp nụ cười Bến [F#m] Tre.

* Bến [B] Tre, ơi Bến Tre [F#m] ời c [F#7] nhớ g thương [B] hồ
Khua dầm trong nắng [F#m] đục [D] lẩn thẩn sầu bn [C#] thơ
Bến [C#7] Tre, ơi Bến [F#m] Tre, Bến [C#7] Tre, ơi Bến [F#m] Tre.