Phải Lng Con Gi Bến Tre      Phan Ni Tấn, thơ: Lun Hon
(F#m) 004 Beat Ballad-2  61
Bậu sang ph Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau 1
Đi bng trăng trn đầu (ơ hờ) hường như o c du
1
o bậu đỏ cnh kiến
(ơ hơ) da bậu vng ph sa
1
Mắt ngời xanh nước biển(ơ) tim bậu hồng lng qua
1 2 3 4 5

Bậu sang ph Rạch Miễu, ngoe nguẩy xuống Bến Tre
1
Về Ci Mơn Lương Ha' hay l, về Sơn Đốc, Ba Tri ?
1
Guốc bậu rụng tiếng l
(ớ hơ)thoang thoảng mi lm duyn
1
Thong mi thương qu đỗi (i) mi tnh Lục Vn
~Tin
                                                                                                       1 2 3 5 6 7 8
Đợi nh trăng ln đầu' cầu, soi bước em' về
1
Lng qua như con nước, lnh đnh vo trong mong nhớ (ơ)
Vịnh Bến Tre tim bồi' hồi, lng muốn theo người ơi!
1 2 3 4 5

ĐK:
Bậu sang ph Rạch Miễu, v Chợ Giữa nhởn nhơ (ơ)
1
Về Trc Giang đang chờ' hay về' C Lao Ống trăng mơ (ơ)
Tức bn chn quấn qut(ớ hơ)quanh quẩn vng thủy chung
Bng dừa vương o mỏng
(ớ hơ)in đậm chm yu thương
                                                                                                             1 2 3 4 5
Bậu sang ph Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Phương
1
Lư' lắc lư xe thổ (ha) mộ... Chn ơi qu dễ thương !
1
Quyết lng theo bn gt
(ớ hơ) năn nỉ hoi hổng nghe
1
Ước g đương trắc trở
(ớ hơ) gặp nụ cười Bến Tre !
1

(Nhạc...) (trở lại ĐK:)

Bến Tre
1 2... ơi Bến Tre ời ! 1 2 3
C nhớ g thương hồ, khua dầm trong nắng đục?
1
Lận đận sầu bản thn
1 2
Bến Tre
1 2... ơi Bến Tre 1 2
Bến Tre
1 2... ơi Bến... Tre ! Dạo nhạc kết thc...