Phải Lng Con Gi Bến Tre    Phan Ni Tấn, thơ: Lun Hon
004 Beat Ballad-2  61
[Am]BậusangphRạchMiễu,[G]Qualẽođẽotheo[Em]sau
[D]Độibngtrăngtrn[Am]đầumu[D]hườngnhưoc[E7]du
[Am]obậuđỏcnh[G]kiến[Em]dabậuvng ph[Am]sa
[F]Mắtngờixanhnước[D]biển,timbậuhồnglng[E7]qua


[Am]BậusangphRạchMiễu,[G]ngoenguẩy xuốngBến[Em]Tre
[D]VềCiMơn,Lương[Am]Hohayl[D]vềSơn Đốc,Ba[E7]Tri
[Am]Guốcbậurụngtiếng[G]l[Em]thoang thoảngmilm[Am]duyn
[F]Thongmithươngqu[D]đỗi[E7]mitnh LụcVn[Am]Tin


*[C]Độinhtrăngln[D]đầucầu[A7]soibướcem [D]về
[Am]Lngquanhưcon[D]nướclnh[E7]đnh votrongmong[Am]nhớ
[F]VịnBếnTretim[D]bồihồi[Am]lngmuốn theongười[Dm]ơi


[Am]BậusangphRạchMiễu,[G]vchợGiữa nhởn[Em]nhơ
[D]VềTrcGiangđang[Am]chờhayvề,[D]C LaoỐctrăng[E7]mờ
[Am]Tứcbnchnquấn[G]qut[Em]quanhquẩn vngthuỷ[Am]chung
[F]Bngdừavươno[D]mỏng,inđậmchmyu [E7]thương


[Am]BậusangphRạchMiễu,[G]thămtrườngcũ Nam[Em]Phương
[D]Lưlắclưxe[Am]thổmộ[D]chnơiqudễ [E7]thương
[Am]Tứcmnhtheobn[G]gt,[Em]nănnỉhoi hổng[Am]nghe
[F]Ướcgtrongtrắc[D]trở[E7]gặpnụcườiBến [Am]Tre


*Bến[D]Tre,ơiBếnTre[Am]ờic[A7]nhớg thương[D]hồ
Khuadầmtrongnắng[Am]đục[F]lẩnthẩnsầu bn[E]thơ
Bến[E7]Tre,ơiBến[Am]Tre,Bến[E7]Tre,ơi Bến[Am]Tre