Phận Gái Thuyền Quyên   Giao Tiên
(Bbm) Slow Rock 60
Từ nay thôi đành duyên ḿnh lỡ đôi
Dù vương vấn măi cũng thế mà thôi
Khi xưa thầm nói yêu nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban đầu
Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi


Từ nay đôi ḿnh thôi đừng nhớ mong
Mười hai bến nước biết bến nào trong
Tuy em đành phải sang ngang
Thương yêu ngày cũ chưa tan
Xin anh đừng oán trách người đi


Thôi! từ đây thôi nhé
Anh về sống âm thầm đếm thời gian
Xóa mờ dĩ văng mến yêu
Xin hăy quên đi
Cho kẻ vu quy cùng người trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời


Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân
Người đây kẻ đấy cách mấy đ̣ ngang
Đôi ta nào phải thiên duyên
Gieo chi lời trách ưu phiền
Xin thương giùm phận gái thuyền quyên

---------------------------------------------------
1. Từ nay thôi đành duyên ḿnh lỡ [Dm] đôi
Dù vương vấn [C7] măi cũng thế mà [F] thôi
Khi xưa thầm nói yêu [C] nhau
Bao nhiêu mộng thắm ban [Bb] đầu
Thôi xin [A] đừng tiếc nhớ thương [A7] chi.

2. Từ nay đôi ḿnh thôi đừng nhớ [Dm] mong
Mười hai bến [C7] nước biết bến nào [F] trong
Tuy em đành phải sang [C] ngang
Thương yêu ngày cũ chưa [Bb] tan
Xin anh [A7] đừng oán trách người [Dm] đi.

ĐK: Thôi, từ đây thôi [Bb] nhé
Anh [Gm] về sống âm [F] thầm đếm thời gian
Xóa [C7] mờ dĩ văng mến [F] yêu
[Gm] Anh, xin hăy quên [Eb] đi
Cho kẻ vu [F] quy cùng người trăm năm
Thề nguyền gắn [A7] bó thủy chung muôn [Dm] đời.

3. Từ nay thôi đành thương gọi cố [Dm] nhân
Người đây kẻ [C7] đấy cách mấy đ̣ [F] ngang
Đôi ta nào phải thiên [C] duyên
Gieo chi lời trách ưu [Bb] phiền
Xin thương [A7] giùm phận gái thuyền [Dm] quyên.
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNLcBqJ7VT8  - Phận Gái Thuyền Quyên - Thuư Huyền