Phin Khc Ma Đng    L Hựu H

Nước mắt ấy đ lau kh rồi
Đi mi ấy đ quen tiếng cười
Cuộc tnh lỡ đ phai nhạt rồi
Người tnh cũ đ xa ta rồi


Tiếc nuối mấy cũng thm thừa
Yu đương biết ni sao cho vừa
Cuộc tnh đ để em vui đa
Đọa đy đ giờ đ đến ma


Trong quan ti buồn hồn nghe thm trống vắng
Tc chưa xanh một lần
Nhưng tim nghe đ thương thn


Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xi lắm
Gt chn đi chưa mn
Đường tnh nay đ lơi dần