Phượng Buồn     Thanh Sơn
(C) Boléro 82
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa
~xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô
~đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn

Anh có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
T́nh ḿnh càng nồng thắm cho bao ước
~vọng trào~dâng
Giờ trong tim tôi màu hồng không phai
~phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Ḷng vẫn hay buồn
V́ đời thay đen đổi trắng
' người dối gian
Dẫu
~là bể vui cho những người nhiều t́nh yêu
Càng xót xa nhiều

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn v́ t́nh đă tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi t́nh này không phai
~phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn
' phượng ơi

https://www.youtube.com/watch?v=nGW9yeNinlc - Phượng Buồn - Đông Quân, Hạnh Nguyên
---------------------------------------------------------------------------------
Phượng Buồn     Thanh Sơn
(C) Boléro 90
Anh đến với [C] em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng [F] thắm trong đôi [G] mắt buồn xa [C] xăm
Phượng hay bâng [F] khuâng tưởng [G] chừng như cô [C] đơn
Nên khi chiều [Dm] xuống thấy vấn [D] vương tâm [G7] hồn

Em có biết [C] không hè về phượng hồng đẹp lắm
T́nh ḿnh càng nồng [F] thắm cho bao [G] ước vọng trào [C] dâng
Giờ trong tim [F] tôi màu [G] hồng không phai [C] phôi
[Dm] Xuân qua hè [G] tới ta nhớ [G7] nhau luôn phượng [C] ơi

ĐK: [Cm] Ḷng vẫn hay buồn
V́ đời thay đen đổi trắng, [G7] người dối [Cm] gian
[C7] Dẫu là bể [Fm] vui
Cho những người nhiều t́nh [G7] yêu càng xót xa [Cm] nhiều

Trong tiếng hát [C] ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn v́ t́nh [F] ta tan theo [G] sóng biển nổi [C] trôi
Ngàn năm trong [F] tôi t́nh [G] này không phai [C] phôi
[Dm] Xuân qua hè [G] tới anh nhớ [G7] em luôn phượng [C] ơi